Thiết bị aptomat thông minh

Thiết bị aptomat thông minh

Aptomat 100A Điều Khiển Qua Wifi 3 Pha/4P
Thông số kỹ thuật: 
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 100A (3 pha 4P).
 • Bật/tắt cả 2 cực đảm bảo an toàn điện.
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.
Xem thêm
Aptomat 63A Điều Khiển Qua Wifi 3 Pha/4P
Thông số kỹ thuật: 
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 63A (3 pha 4P).
 • Bật/tắt cả 2 cực đảm bảo an toàn điện.
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.
Xem thêm
Aptomat 20A Điều Khiển Qua Wifi 1 Pha/2P
Thông số kỹ thuật: 
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 20A (1 pha 2P)
 • Bật/tắt cả 2 cực đảm bảo an toàn điện.
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Tích hợp đo công suất điện tiêu thụ, dòng điện, điện áp của tải và nguồn điện.
 • Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.
Xem thêm
Aptomat 63A Điều Khiển Qua Wifi 1 Pha/1P
Thông số kỹ thuật: 
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 63A (1 pha 1P)
 • Bật/tắt cả 2 cực đảm bảo an toàn điện.
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Tích hợp đo công suất điện tiêu thụ, dòng điện, điện áp của tải và nguồn điện.
 • Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.
Xem thêm
Aptomat 32A Điều Khiển Qua Wifi 1 Pha/1P
Thông số kỹ thuật: 
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 32A (1 pha 1P)
 • Bật/tắt cả 2 cực đảm bảo an toàn điện.
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Tích hợp đo công suất điện tiêu thụ, dòng điện, điện áp của tải và nguồn điện.
 • Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.
Xem thêm
Aptomat 20A Điều Khiển Qua Wifi 1 Pha/1P
Thông số kỹ thuật: 
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 20A (1 pha 1P)
 • Bật/tắt cả 2 cực đảm bảo an toàn điện.
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Tích hợp đo công suất điện tiêu thụ, dòng điện, điện áp của tải và nguồn điện.
  Xem thêm
Aptomat 63A Điều Khiển Qua Wifi 1 Pha/2P
Thông số kỹ thuật:
 • Có Đo Công Suất Tiêu Thụ Điện
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 63A (1 pha 2P)
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Tích hợp đo công suất điện tiêu thụ, dòng điện, điện áp của tải và nguồn điện.
 • Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.
Xem thêm
Aptomat 32A Điều Khiển Qua Wifi 1 Pha/2P
Thông số kỹ thuật: 
 • Có Đo Công Suất Tiêu Thụ Điện
 • Điện áp: 220V ~ 50Hz.
 • Công suất chịu tải: 32A (1 pha 2P)
 • Bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch điện.
 • Có cần gạt bật/tắt điện ngay trên aptomat.
 • Tích hợp đo công suất điện tiêu thụ, dòng điện, điện áp của tải và nguồn điện.
 • Wifi: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n.
Xem thêm
Gọi ngay: 0702225225
SMS: 0702225225 Chat Zalo Chat qua Messenger